יחידות הוראה

 • כללי

 • היכונו לחידון האסלאם הארצי !

 • עבודת הגשה י"ב בנושא הפועל


  שימו לב: נא להגיש עד יום ג בשבוע הבא.

  יש לעשות שימוש במילון שרוני.

  בברכה איריס 

 • תרגול לבוחן עיתונות י"א - פרק 1

  • יחידת־הוראה 4

   • יחידת־הוראה 5